Правила за участие в конкурса

 

Награден фонд на конкурса: 8000 лв.

 • „Мис Родопи – Кралица на киселото мляко 2019“ – 3000 лв.
 • Първа подгласничка – 2000 лв.
 • Втора подгласничка – 1500 лв.
 • Трета подгласничка – 1000 лв.
 • Награда на публиката – 500 лв.

Победителката и подгласничките следва да декларират желание и готовност да посетят Китай, с цел участие в рекламни снимки и продукции за популяризиране продуктите на Организаторите за китайския пазар.

Прогнозите дати за пътуване включват период непосредствено след провеждането на конкурса.

Конкурсът „Мис Родопи – Кралица на киселото мляко 2019“ е открит за участнички от цяла България. Всяка една претендентка трябва да отговаря на следните изисквания:

 •  Да има навършени 18 години в деня на провеждане на конкурса „Мис Родопи – Кралица на киселото мляко 2019“ и да не е навършила 25 години (при форсмажорни обстоятелства Организаторите имат правото да отложат датата на провеждане на конкурса)
 • Да има добър характер, да притежава чар, красиво лице и хармонична фигура
 • Да има репутация, която не създава лошо име на конкурса „Мис Родопи – Кралица на киселото мляко 2019“
 • Да не е сключвала граждански или религиозен брак в която и да е част на света
 • Да не е раждала
 • Да декларира възможност и желание, ако бъде избрана за носителка на титлата „Мис Родопи – Кралица на киселото мляко 2019“ или за подгласничка, да се включи безвъзмездно в рекламна кампания на Организаторите и Съорганизаторите на конкурса на територията на България и Китай, като всички разходи по пътуването и престоя в Китай се поемат от Организаторите на конкурса;
 • Да заяви възможност и желание да се яви на национален кастинг в гр. София на 30.08.2019 г. от 12.00 ч. или на регионален кастинг в с. Момчиловци на 02.09.2019 г. от 15.00 ч. и при одобрение да се включи във всички видео и фото заснемания на 02.09. и 05.09.2019 г., както и в репетиции и подготовка в периода от 19.09. до 22.09.2019 г.
 • Да изпрати в срок до 29.08.2019 г. (12.00 ч. на обяд) на casting@momchilovtsifest.bg следните материали:

– трите си имена, възраст, височина, град по местожителство и телефон за контакт;

– кратка информация за образование, професия, интереси и таланти;

– снимка в лице и в цял ръст.

Информация за конкурса „Мис Родопи – Кралица на киселото мляко“
Visages Models
За участие: casting@momchilovtsifest.bg
Телефон: 0884036136

ПОБЕДИТЕЛКИ В КОНКУРСА

МИС РОДОПИ – КРАЛИЦА НА КИСЕЛОТО МЛЯКО 2019

Кралица на киселото мляко 2019

Вероника Димитрова

Първа подгласничка

Албена Добринова

Втора подгласничка

Рада Гаджева

Трета подгласничка

Стела Гечева

Награда на публиката

Славена Гайдарска

ПОБЕДИТЕЛКИ В КОНКУРСА

МИС РОДОПИ – КРАЛИЦА НА КИСЕЛОТО МЛЯКО 2018

Кралица на киселото мляко 2018

Любослава Аспарухова

Първа подгласничка

Виктория Учикова

Втора подгласничка

Теодора Суркова

Трета подгласничка

София Пеева

Награда на публиката

Сияна Янчева