Мис Родопи

МИС РОДОПИ – КРАЛИЦА НА КИСЕЛОТО МЛЯКО 2019

 Актуална информация за конкурса Мис Родопи 2019  ще бъде публикувана скоро!

 

Награден фонд на конкурса: 8000 лв.

 • „Мис Родопи – Кралица на киселото мляко 2018“ – 3000 лв.
 • Първа подгласничка – 2000 лв.
 • Втора подгласничка – 1500 лв.
 • Трета подгласничка – 1000 лв.
 • Награда на публиката – 500 лв.

На победителките може да бъде предложено да посетят Китай, с цел участие в рекламни снимки и продукции за популяризиране продуктите на Организаторите за китайския пазар.

Конкурсът „Мис Родопи – Кралица на киселото мляко 2018“ е открит за участнички от цяла България. Всяка една претендентка трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Да има навършени 16 години в деня на провеждане на конкурса „Мис Родопи – Кралица на киселото мляко 2018“ и да не е навършила 25 години (при форсмажорни обстоятелства Организаторите имат правото да отложат датата на провеждане на конкурса)
 • Да има добър характер, да притежава чар, красиво лице и хармонична фигура
 • Да има репутация, която не създава лошо име на конкурса „Мис Родопи – Кралица на киселото мляко 2018“
 • Да не е сключвала граждански или религиозен брак в която и да е част на света
 • Да не е раждала
 • Да декларира възможност и желание, ако бъде избрана за носителка на титлата „Мис Родопи – Кралица на киселото мляко 2018“ или за подгласничка, да се включи безвъзмездно в рекламна кампания на Организаторите, на територията на България и Китай, като всички разходи по пътуването и престоя в Китай се поемат от Организаторите на конкурса;
 • Да заяви възможност и желание да се яви на национален кастинг в гр. София на 31.08.2018 г. от 12.00 ч. или на регионален кастинг в с. Момчиловци на 03.09.2018 г. от 14.00 ч. и при одобрение да се включи във всички видео и фото заснемания на 04.09.2018 г. и 05.09.2018 г., както и в репетиции и подготовка в периода от 20 до 22 септември 2018 г.
 • Да изпрати в срок до 30.08.2018 г. (12.00 ч. на обяд) на casting@momchilovtsifest.bg следните материали:
  трите си имена, възраст, височина, град по местожителство и телефон за контакт;
  кратка информация за образование, професия, интереси и таланти;
  снимка в лице и в цял ръст.

В случай че участничката е под 18-годишна възраст, трябва да се яви на кастинга в град София заедно с родител или настойник, който да подпише официален документ – Декларация за съгласие на родител за участие в конкурса.

Информация за конкурса „Мис Родопи – Кралица на киселото мляко“
Visages Model Group
За участие: casting@momchilovtsifest.bg
Телефон: 0884036136

ПОБЕДИТЕЛКИ В КОНКУРСА „МИС РОДОПИ“ 2018

Кралица на киселото мляко 2018

Любослава Аспарухова

Първа подгласничка

Виктория Учикова

Втора подгласничка

Теодора Суркова

Трета подгласничка

София Пеева

Награда на публиката

Сияна Янчева