ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА „ПРИРОДАТА И КИСЕЛОТО МЛЯКО –

ЗДРАВЕ И ДЪЛГОЛЕТИЕ“

Можете да качите макс. 5 фотографии
Вие вече сте качили 0 фотографии
Лични данни:
Детайли на фотографията:
Регистрирайки се за участие в Конкурса, всеки участник се задължава да посочи валиден свой имейл адрес и телефон за контакт като необходимо условие за участие и получаване на награда и дава съгласието си да бъде информиран на този имейл и на този телефон, в случай че бъде определен за победител в конкурса и/или за „Победител на публиката” или заеме някое от призовите места в крайното класиране в Конкурса. Личните данни, получени от Организатора при регистрацията на участниците в Конкурса, ще бъдат третирани като конфиденциална информация и съхранявани и използвани от Организатора или упълномощени от него лица съгласно Закона за защита на личните данни. Правата на участниците в Конкурса са гарантирани от Закона за защита на личните данни по отношение на правото на достъп до данните, правото за намеса в данните и правото на възражение и отказ от обработване на данните. Всеки участник може да упражни тези права, като изпрати писмена молба до адреса на Организатора: Бул. Тодор Александров 137, етаж 6, офис А17, София 1309 email: office@btidcc.com за изключването от базата данни на молителя, като организаторът и/или партньорът се задължават да прекратят обработката на лични данни на молителя.

До края на регистрацията остава

Дни

:

Часа

:

Минути

:

Секунди

 

ПОБЕДИТЕЛИ ОТ ФЕСТИВАЛ НА КИСЕЛОТО МЛЯКО 2018